K5975: Potentially a "humanoid" hummingbird taking blood from a lord / Quizás un colibrí con semblanza humana tomando sangre de un señor